Ο χώρος μας

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος που οφείλονται κυρίως σε παθήσεις ορθοπαιδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές, γηριατρικές, καθώς και σε αθλητικές κακώσεις.